Peďáky pro budoucnost

Chceme Česko, v němž se děti učí naplno a s radostí. A proměna vzdělávání začíná u přípravy učitelů! Ministerstvo školství vyslyšelo naše volání a spustilo reformu přípravy učitelů, která může české školství změnit. Pojďme se podívat, co se mění a jak můžeš reformě pomoct…

nebo

Na peďáku:

o otevřenu

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů proměňující pedagogické fakulty zevnitř.

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult.